เทคนิกโปรแกรม SketchUp

สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุก ๆ คน  วันนี้ครูได้คนหาเทคนิคการใช้งาน SketchUp  ซึ่งเป็นสื่อวีดีโอ สอนการใช้งานเครื่องมือต่างของโปรแกรม  รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งทำให้เราใช้งาน SketchUp ได้อย่างสะดวก เร็ว
และได้ผลงานที่ดี   และครูพิจารณาแล้วว่าไม่ยากเกินไป  เราสามารถทำตามได้ไม่ยากนัก จนกระทั่งสามารถทำเอง
ได้ต่อไป    (ที่ link คลิกขวา แล้วเลือก open in new tab)

งาน 01 เป็นการสร้างแก้วน้ำอย่างง่าย  โดยรูปแบบโดยรวมคล้ายกับที่เราสร้าง โต๊ะกันมาแล้ว

งาน 02 เป็นการนำภาพแปลนพื้น จากโปรแกรม AutoCAD นำมาใช้งานสร้างภาพ 3 มิติ และในช่วงท้ายเป็นการสร้าง  Scenes  ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการทำงาน

งาน 03 เป็นการสร้างโต๊ะทานอาหารหรือโต๊ะทำงาน  ที่น่าสนใจคือ บรรยาย เป็นภาษาไทย

งาน 04 เป็นการ import ภาพมาใช้ทำเป็นพื้นผิว (Texture) ซึ่งเราสามารถนำเอาไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย

งาน 05 เป็นการ import ภาพมาใช้ทำงาน  ในหลายรูปแบบ

งาน 06 เป็นการใช้งานในรูปแบบ การหาระยะแบบอัตโนมัติ  โดยการอ้างอิงจากจุดหรือระยะที่มีอยู่แล้วในรูปที่ทำอยู่ซึ่งน่าสนใจมากทำให้เราทำงานได้อย่างสะดวกคล่อง ได้งานที่ดี

งาน 07 เป็นการสร้างงานอักษร 3 มิติ ซึ่งสวยงามดูดีมาก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s